Kamus Bahasa Minang - Indonesia Lengkap

Bahasa Minang / Minangkabau / Padang banyak digunakan oleh sebagian besar masyarakat Sumatera Barat. Yuk kita belajar mengenal bahasa Minang mulai dari nama hari, bilangan angka dan lain lain.

Nama Hari

Senin = Sanayan
Selasa = Salasa
Rabu = Rabu, Raba’a
Kamis = Kamih
Jum’at = Jumahaik
Sabtu = Sabtu
Minggu = Akaid

Bilangan Angka

Satu = Satu, Ciek
Dua = Duo
Tiga = Tigo
Empat = Ampek
Lima = Limo
Enak = Anak
Tujuh = Tujuah
Delapan = Lapan, Salapan
Sembilan = Sambilan
Sepuluh = Sapuluah
Sebelas = Sabaleh
Dua Belas = Duo Baleh
Dua Puluh = Duo Puluah
Seratus = Saratuih
Dua Ratus = Duo Ratuih
Seribu = Saribu

Silsilah Dalam Keluarga

Ayah = Abak, Apak
Bibi = Etek, Unde
Ibu = Amak, Bundo, Mandeh, Biyai
Kakak Laki-laki = Uda, Ajo, Udo, Uan, Abang
Kakak Perempuan = Uni, Kakak
Kakek = Pak Gaek, Antan, Angku, Inyiak, Gayiek
Nenek = Mak Gaek, Nenek, Enek, Anduang, Inyiak
Paman = Mamak, Pak Tuo, Pak Angah, Pak Adang, Pak Etek, Pak Anjang

Pada kamus arti kata bahasa Minang ini kami urutkan berdasarkan awalan suku kata mulai dari [ A ] sampai [ Z ].

Kamus Bahasa Minang = Indonesia

[ A ]
Abadi = Abadi
Abaik = Abad
Abak = Ayah, Bapak
Abaknyo = Ayahnya, Bapaknya
Abang = Azan
Abang = Abang, Kakak
Abangnyo = Abangnya, Kakaknya
Abih , Habih = Habis
Abuak = Rambut
Abuan = Alokasi
Abuih = Rebus
Abuihlah = Rebuslah
Abuihlah Talua Tu Lai = Rebuslah Telur Itu
Acar = Acar
Acaro = Acara
Acek = Pacat
Acok = Sering, Selalu, Acap
Acokbana = Sering Banget
Acokkali = Sering Kali
Acuah = Acuh
Acuang = Acung
Adaik = Adat
Adaiknyo = Adatnya
Adanyo = Adanya
Adaolah = Adalah
Aden = Saya, Aku
Adia = Adil
Adiak = Adik, Adek, Dinda, Adinda
Adiaknyo = Adiknya
Ado = Ada
Adokan = Adakan
Adoh = Ada
Adok = Arah, Hadap
Adokkan = Arahkan, Hadapkan
Adola = Adalah
Adolah = Adalah
Adolo = Ada
Adonyo = Adanya
Adopulo = Adapula
Adopun = Adapun
Aduah = Aduh
Aduak = Aduk
Aek = Tua
Aer = Air
Agamo = Agama
Agamonyo = Agamanya
Agia = Beri
Agiah = Berikan
Agiahan = Berikan
Aguang = Agung
Aguih = Agus
Aia = Air
Aianyo = Airnya
Aie = Air
Aia Salasiah = Air gula aren tambah jeruk nipis
Aja = Ajar
Ajakan = Ajarkan
Ajik = Wajik ketan campur caramel
Aka = Akal
Akanyo = Akalnya
Akaik = Minggu, Akad
Akaik = Akad Nikah
Akhia = Akhir
Akhianyo = Akhirnya
Akhinyo = Akhirnya
Akia = Akhir
Akianyo = Akhirnya
Akibaik = Akibat
Akibaiknyo = Akibatnya
Akibatnyo = Akibatnya
Akibek = Akibat
Akuak = Takaran
Akuraik = Akurat
Alah = Telah, Sudah
Alai = Helai
Alaik = Alat
Alek = Pernikahan, Pesta
Alek = Helat
Aliah = Alih
Alua = Alur
Alun = Belum
Amai = Tante, Bibi (panggilan untuk istri dari om)
Amak = Ibu
Amam = Lebam
Amban = Emban
Ambek = Cegat
Ambiak = Ambil, Mengambil
Ambiakan = Ambilkan
Ambo = Aku, Saya
Ambu = Ibu Jari
Ambuih = Tiup, Hembus, Terpa
Ambun = Embun
Ameh = Emas
Amin = Amin
Amo = Hama
Ampadu = Empedu
Ampek = Empat
Ampia = Hampir
Ampia Sajo = Nyaris, Hampir Saja
Ampo = Hampa, Kosong
Ampok = Pukul, Timpa, Tindih
Ampok = Tiban (istilah judi)
Ampu = Ibu Jari
Ampuak = Empuk
Amuah = Sudi, Ogah
Anak Nyo , Anaknyo = Anaknya
Ancak = Bagus
Ancua = Hancur
Andia = Andil
Anduang = Nenek
Ang , Waang = Istilah untuk anak laki-laki sebaya atau lebih kecil
Angek = Hangat
Anggan = Enggan, Ogah
Angkaro = Angkara
Angkaso = Angkasa
Angkuah = Angkuh
Ansua = Angsur, Cicil, Geser
Ansuran = Angsuran
Anta = Antar
Antah = Entah, Nggak Tahu
Antahlah = Entahlah
Antak = Tusuk
Antak = Entak
Antaro = Antara
Anti = Henti
Antian = Hentikan
Antiang = Anting
Antok = Diam
Antokan = Diamkan
Antokan Lah = Diamkanlah
Antu = Hantu
Apo = Apa
Apolai = Apalagi
Apopun = Apapun
Apuih = Hapus
Arah = Arah
Arek = Erat
Aruah = Roh, Arwah
Asa = Asal
Asakan = Asalkan
Asok = Asap
Asuangan = Hasutan, Asutan
Ateh = Atas
Ati = Hati
Ati Bakucak = Goyang Pikiran, Dua Hati
Atok = Atap
Awa = Awal
Awai = Awali
Awak = Kita
Awan = Awan

[ B ]
Baa = Bagaimana
Baa = Betapa
Ba Aturan = Beraturan
Baadoan = Diadukan, Mengadukan
Ba Agak = Berani
Baa Kaba = Bagaimana Kabar
Baalah = Mengapa
Baangan = Berangan
Baarak = Di Arak
Babagi = Berbagi, Dibagi
Babahayo = Berbahaya
Babakaik = Berbakat
Babaleh = Berbalas, Dibalas
Babaliak = Balik, Kembali
Baban = Beban
Babanah = Berbenah
Babari = Beri, Diberi, Memberi, Berikan
Babarikan = Diberikan
Babatu = Berbatu
Babayia = Dibayar
Babedo = Berbeda
Babilang = Terhitung, Terbilang
Babilang = Di Bilang, Berbilang
Babilang Tahun = Bertahun Tahun
Babimbiang = Berbimbing, Bergandeng
Babimbiangan = Berbimbingan, Bergandengan
Babini =  Beristri
Babini Banyak = Poligami, Beristri Banyak
Babisiak = Berbisik
Babiso = Berbisa
Babuah = Berbuah
Babuang =  Terbuang
Babuek = Berbuat
Babuhua = Bersimpul
Babuiah = Berbuih
Babumbu = Berbumbu, Dibumbu
Babungo = Berbunga
Babungo Bungo = Berbunga Bunga
Baburuak = Berburuk
Baburuakan = Dijelek-jelekkan
Bacamin = Bercermin
Bacando = Seperti
Bacarah = Eceran
Bacarai = Bercerai
Bacaramah = Berceramah
Bacari = Mencari
Bacari Cari = Mencari Cari, Dicari Cari
Bacaritokan = Berceritakan
Bacaruik = Bicara Kasar
Bacinto = Bercinta
Baco = Baca
Badakaikan = Berdekatan
Badakekan = Berdekatan, Berdampingan
Badan = Badan
Badan = Diri
Badanko = Diriku, Badanku, Badan Ini, Diri Ini
Badan Takucak = Badan Menjadi Kurus
Badarah = Berdarah
Badarai = Berderai
Badoso = Berdosa
Badatak = Berdetak, Berdebar, Bergetar
Badataknyo = Berdetaknya
Badaulaik = Berdaulat
Badayo = Berdaya
Badayuang = Berkayuh, Berdayung
Badendang = Berdendang
Badindiang = Berdinding
Badoa = Berdoa
Badunsanak = Bersaudara
Baduo = Berdua
Baduri = Berduri
Bagajolak = Bergejolak
Bagak = Berani
Bagalang = Bergelang
Bagaluik = Bergelut
Bagantang = Bergantang
Baganti = Berganti, Diganti
Bagantuang = Digantung
Bagarah = Bercanda, Bergurau
Bagindo = Baginda
Bagulaik = Bergulat
Bagumam = Bergumam, Bercanda, Tertawa
Bagurambeh = Bercambang
Baguno = Berguna
Baguranbeh = Berjambang
Bagurau = Bergurau, Bercanda
Baguriah = Bergaris
Baguriahkan = Digoreskan
Bahadiah = Berhadiah
Bahalalkan = Dihalalkan, Menghalalkan
Bahambauan = Bersama sama
Baharato = Berharta, Kaya
Baharok = Berharap, Berharapan
Bahati , Ba Hati = Berhati
Bahayo = Bahaya
Baiak = Baik
Baibo = Bersedih
Baikek = Di Ikat, Terikat
Bainai = Memasang inai ke kuku tangan dan kaki
Baindak = Tidak
Baindakkan = Meng Tidak Kan
Bainduak = Beribu
Baingsuik = Beringsut
Bairiangan = Beriringan
Baisuak = Kelak, Di kemudian hari, Di masa yang akan datang
Baitu = Begitu
Baitulah = Begitulah
Baiyo = Iya
Baiyo = Seiya, Sekata
Baiyo = Akur, Rukun, Setuju
Baiyokan = Meng Iya Kan
Bajadi = Terjadi, Berjadi, Dijadi
Bajadian = Jadian, Dijadikan
Bajalan = Berjalan
Bajalan = Pergi
Bajalin = Terjalin, Jalinan, Dijalin
Bajanji = Berjanji
Bajanjikan = Berjanjikan, Dijanjikan
Bajapuik = Tradisi perkawinan yang merupakan kebiasaan daerah Pariaman
Bajatuahan = Berjatuhan
Bajauhan = Berjauhan
Bajauahan = Berjauhan
Bajawek = Dijawab
Bajilbab = Berjilbab
Bajingkek = Berjingkat
Bajodoh = Berjodoh
Bajuang = Berjuang
Bajunjuangan = Membicarakan, Menggosip
Bak = Seperti, Bagai, Bagaikan
Bakaba = Berkabar
Bakabangsaan , Bakabangsoan = Berkebangsaan
Bakabek = Diikat
Bakabek = Terikat, Terjalin
Bakacimpuang = Berkecimpung
Bakaco = Berkaca
Bakaduduakan = Berkedudukan
Bakaji = Berkaji, Berguru, Belajar
Bakakak = Berkakak
Bakandak = Berkehendak
Bakapanjangan = Berkepanjangan
Bakaraguan = Berkeraguan, Merasa Ragu
Bakarajo = Bekerja
Bakarang = Berkarang
Bakarang Janji = Menikah
Bakasan = Berkesan
Bakasiah = Berkasih
Bakato = Berkata, Berbicara
Bakcando , Bak Cando = Bagaikan, Seperti
Bakeh = Pada
Bakicuah = Ditipu, Dibohongi
Bako = Sebutan untuk keluarga adik/kakak perempuan dari ayah
Bakraso = Rasa Seperti
Bakucatak = Gegap Gempita
Bakuliliang = Berkeliling
Bakumpua = Berkumpul
Bakunjuang = Berkunjung
Bakunyo = Bakunya
Bakurang = Berkurang
Bakureh = Dikuras
Bakureh = Menguras tenaga atau energi
Balabiah = Berlebih
Balabo = Laba, Berlaba, Dapat Laba / Untung
Balahan = Belahan
Balaja = Belajar
Balakang = Belakang
Balam = Burung Perkutut
Balamo = Berlama
Balamo Bana = Terlalu Lama, Berlama Lama
Balamo Lamo = Berlama Lama
Balanjo = Belanja
Balai = Tempat Pertemuan
Balainan = Berlainan, Berbeda
Balaku = Berlaku, Berperilaku, Bertingkah Laku
Balarangan = Dilarang
Balari = Berlari
Balayia = Berlayar
Baleh = Balas
Balengahkan = Dilengahkan
Baliak = Balik, Kembali
Baliku = Berliku
Balinang = Berlinang
Balinangan = Berlinangan
Balinduang = Berlindung
Balipek = Berlipat
Balonnyo = Balonnya
Baluik = Balut
Baluik = Belut
Balun = Belum
Balupokan = Dilupakan
Bamain = Bermain, Main-main, Tidak Serius
Bamanih = Bermanis
Bamanjo = Bermanja
Bamanuang = Bermenung
Bamiang = Bermiang, Berkilau
Bamimpi = Bermimpi
Baminaik = Berminat
Bamintak = Meminta
Baminyak = Berminyak
Bamukasuik = Bermaksud
Bamuko = Bermuka
Bamuloi = Dimulai
Ban = Ban
Bana = Benar
Bana = Nian, Amat, Sangat, Bener, Betul, Banget, Sekali, Sungguh
Banam = Benam
Banamo = Bernama
Bananah = Bernanah
Banang = Benang
Bancano = Bencana
Banci = Benci
Bangih = Marah
Bangkak = Bengkak
Bangkinang = Nama Suatu Daerah
Baniaik = Berniat
Bansaik = Miskin
Bantang = Bentang
Bantuak = Bentuk, Berbentuk
Banyanyi = Bernyanyi
Banyao = Bernyawa
Bao , Baok = Bawa
Baoklah = Bawalah
Bapadok = Bekerja
Bapaga = Berpagar
Bapailah = Pamit
Bapakai = Dipakai
Bapaliang = Berpaling
Bapamanih = Dipemanis
Bapanjek = Memanjat
Bapanggak = Dibangga
Bapanggakan = Dibanggakan
Baparang = Berperang
Baparangai = Diperlakukan
Bapatah = Patah, Berpatah
Baperak = Berperak, Punya Perak
Bapijak = Berpijak
Bapijak = Dipijak
Bapiliah = Memilih, Dipilih
Bapindah = Berpindah
Bapintak = Dipinta, Diminta
Bapisah = Berpisah
Bapitih = Berduit, Beruang, Punya Banyak Uang
Bapitunang = Pelet, Mengandung unsur atau kekuatan yang membuat orang selalu terkenang atau teringat
Bapotong = Dipotong
Bapulangkan = Memulangkan, Mengembalikan, Dipulangkan, Dikembalikan
Baputa = Berputar
Bara = Berapa
Baraa = Berapa
Baracun = Beracun, Diracun
Baradiak = Beradik
Barado = Berada, Berpunya, Kaya
Baragiah = Memberi
Baraja = Belajar
Baraka = Berakal, Punya Akal
Barakaik = Berkah
Baralek = Pesta
Baraliah = Beralih, Bergeser, Bertukar, Berganti, Berpindah
Barambun = Berembun
Barambun-rambun = Berembun-embun
Barana = Beranak
Barana-rana = Mempunyai Anak
Baranang = Berenang
Barani = Berani
Baransua = Berangsur, Beranjak
Baranti = Berhenti
Barasaki = Berejeki
Barasiah = Bersih
Baraso = Berasa
Barasok = Berasap
Barat = Barat
Barati = Berarti
Baratok = Beratap
Baratuih = Beratus
Barawa , Barawal = Berawal
Barawan = Berawan
Barayia = Berair
Barayun = Berayun, Diayun
Barayun = Melangkah
Bareh = Beras
Barek = Berat
Bari = Beri
Barikan = Berikan
Baringin = Beringin
Barisi = Berisi
Barito = Berita, Kabar
Baronjoang = Beronjong
Barontak = Berontak
Baruak = Monyet, Kera
Barubah = Berubah
Barubek = Berobat
Barubuangan = Berhubungan
Barulah = Berulah, Bertingkah
Barulang = Berulang
Barumah = Berumah
Barumah Tanggo = Berumah Tangga
Barumua = Berumur, Berusia
Barumun = Berkerumun
Barundiang = Berunding
Barupo = Berupa
Basaba = Bersabar, Sabarlah
Basabalah = Bersabarlah
Basahajo = Bersahaja
Basakik = Sakit
Basalah = Bersalah
Basalang = Berselang
Basalingkuah = Berselingkuh
Basamo = Bersama
Basanang = Bersenang, Merasa Senang
Basandiang = Bersanding
Basanding = Bersanding
Basangko = Bersangka, Berprasangka
Basangkuik = Bersangkutan, Disangkut
Basarang = Bersarang
Basarok = Bagaikan Sampah
Basayang = Disayang, Bersayang
Baserak = Berserak, Berserakan
Baserak-serak = Berceceran, Bertebaran, Berantakan
Basiang = Menanam, Sejenis Tanaman
Basiangi = Dibersihkan
Basidiam = Bersedia
Basilau = Dijenguk
Basimpang = Bersimpang
Basimpuah = Bersimpuh
Basio Siokan = Disia Siakan
Basipak = Disepak, Ditendang
Basirami = Bersirami, Disirami
Basuaro = Bersuara
Basudaro = Bersaudara Kandung
Basujuik = Bersujud
Basuluah = Bersinar, Bercahaya
Basulam = Bersulam
Basuo = Bertemu, Ketemu
Basuruik = Mundur
Basuruik-suruik = Mundur-mundur
Basyaraik = Bersyarat
Batabik = Terbit, Muncul, Timbul, Keluar
Bataguah = Berteguh
Batah = Betah, Tahan
Batahan = Bertahan
Batahun = Bertahun
Batahun Tahun = Bertahun Tahun
Batakanan = Bertekanan
Batali = Di Ikat, Di Tali
Batambah = Bertambah
Batamu = Bertemu
Batamu = Bertamu
Batanam = Menanam, Ditanam
Batanggang = Bergadang, Lembur
Batanyo = Bertanya
Batanyo Tanyo = Bertanya Tanya
Batapak = Bertapak
Batapekan = Bertepatan
Batapi = Bertepi
Batarimo = Diterima, Menerima
Batauik = Bertaut, Ditaut
Batenggang = Bertenggang
Bathin = Batin
Batinggakan = Ditinggalkan, Bertinggalkan
Batingkah = Bertingkah
Batingkek = Bertingkat
Batompangan , Batumpangan = Menumpang
Batuang = Bambu, Betung
Batuduah = Dituduh, Bertuduh
Batuka = Bertukar, Berganti
Baukia = Diukir
Baulah = Berulah, Bermasalah
Baulang = Diulang
Baulang Ulang = Diulang Ulang
Bayia = Bayar
Bayiak = Baik
Bimbiang = Bimbing
Bimbiang = Gandeng
Buai = Ayun (main ayunan)
Buai = Lantunkan (bernyanyi)
Baun = Bau
Baunnyo = Baunya
Baurai = Berderai, Berurai, Terurai
Bausaho = Berusaha, Berupaya, Mencoba
Bawo =  Bawa
Bedo = Beda
Beko = Nanti
Berang = Marah
Bia = Biar
Biakan = Biarkan
Bialah = Biarlah
Biapun = Biarpun, Walaupun
Biaso = Biasa
Bibia = Bibir
Biduak = Perahu
Bilo = Bila, Kapan
Binguang = Bingung
Binguangnyo = Bingungnya
Boneh = Penuh Berisi
Boneh = Bernas, Bijih Padi
Borok = Busuk bernanah di bagian tubuh
Bosan = Bosan
Boto = Botol
Botoang = Tumpul
Buaian = Ayunan
Buang = Buang
Buayan = Ayunan
Buayo = Buaya
Bubua = Bubur
Bubuak = Bubuk
Bubuang = Tinggi, Bagian dari atap
Bubuik = Cabut, Bubut
Buduik = Marah
Buek = Buat
Buhuak = Gondok
Budak = Budak
Budaya = Kultur
Budayo = Budaya
Buek = Buat
Buhua = Buhul
Buhua = Simpul
Bujuak = Bujuk
Bukannyo = Bukannya
Bulan = Bulan
Bulek = Bulat, Lingkaran
Buliah = Boleh, Bisa
Buluah = Buluh
Bungkuak = Bungkuk
Bungkuih = Bungkus, Sampul
Bungo = Bunga
Bungo = Gadis
Buni = Bunyi
Bunsu = Bungsu
Buntia = Buntil
Buntiang = Bunting
Bunuah = Bunuh
Buruah = Buruh
Buruak = Buruk, Jelek
Buruaknyo = Buruknya, Jeleknya
Buruang = Burung
Busuak = Busuk
Busuang = Busung
Busuangkan = Busungkan
Buto = Buta
Buyuang = Buyung, Anak Laki-laki

[ C ]
Cabiak = Robek
Cabiak = Cabik
Cadiak = Cerdik
Caia = Cair, Lumer
Caliak = Lihat, Melihat
Cameh = Cemas, Khawatir, Gusar, Gundah
Camehkan = Cemaskan
Camin = Cermin
Campua = Campur
Cando = Bagai, Bak, Seperti
Cando = Canda
Cando Iko = Begini, Seperti Ini
Capek = Cepat
Capeklah = Cepatlah
Caracau = Ceracau
Caraco = Cerca, Caci Maki
Carai = Cerai
Caramah = Ceramah
Carano = Cerana (sanggan, bakul, bokor, gudi, tempat sirih)
Carano = Mangkok
Carito = Cerita, Drama, Kisah
Caro = Cara
Caruik = Kotor, Kasar, Cabul, (tentang perkataan)
Cawan = Mangkuk
Cayia = Tercerai Berai
Cegak = Sehat
Ciek = Satu
Ciek Juo = Satu Pun
Cinto = Cinta
Cintoi = Cintai
Cintonyo = Cintanya
Cintopun = Cintapun
Cito Cito = Cita Cita
Coiko = Begini
Coitu , Co Itu = Begitu, Seperti Itu
Coitu = Ibarat, Seumpama
Cuaco = Cuaca
Cubik = Cubit
Cubo = Coba
Cubolah = Cobalah
Cukuik = Cukup
Curang = Curang

[ D ]
Da = Kak, Bang, Kanda
Dado = Dada
Dakek = Dekat
Dalang = Berani
Dalang = Tukang Kompor
Damam = Demam
Dandam = Dendam
Danga = Dengar
Dangakan = Dengarkan
Dangalah = Dengarlah
Dangki = Dengki
Dapek = Dapat, Bisa
Dapua = Dapur
Daripado = Daripada, Ketimbang
Data = Datar
Datak = Detak
Datiak = Detik
Daulu = Dahulu
Daunnyo = Daunnya
Dayo = Daya
Dayuang = Dayung
Dek = Sebab, Karena
Dek = Kenapa
Dek = Saking
Dek = Aku
Dek = Sama
Dek Ulah = Dikarenakan
Deknyo = Jadinya
Den = Ku
Denai = Aku, Saya, Diriku
Denaiko = Diriku Ini
Denah = Denah
Dendang = Dendang
Dendeang = Dendeng
Di = Di
Diak = Dik, Dek, Dinda
Dianjuang = Ditinggikan, Dimuliakan
Diantian = Dihentikan
Diantiannyo = Dihentikannya
Diapuih = Dihapus
Dibaco = Dibaca
Dibadan = Dibadan, Didiriku, Padaku
Dibalakang = Di Belakang
Dibaliak = Dibalik
Dibari = Diberi
Dibuek = Dibuat
Dibuekkan = Dibuatkan
Dibueknyo = Dibuatnya
Dibutokan = Dibutakan
Dicaraco = Dicerca, Dicaci Maki
Dicubokan = Dicobakan
Digalanggang = Digelanggang
Dihino = Dihina
Dijapuik = Diambil
Diikek = Di Ikat
Diingek = Di Ingat
Dijago = Dijaga
Dijinjiang = Dijinjing
Dijuluak = Digalah
Dikana = Diingat
Di Kana Kana = Di Ingat Ingat
Dikanang = Dikenang
Dikana-kana = Dikenang-kenang
Di Kana Kanang = Di Kenang Kenang
Dikatokan = Dikatakan
Dikumparan = Digulungan, Digumpalan
Dilapiak = Ditikar
Dilatuihan = Diletuskan
Dilindih = Digilas
Dilindihnyo Sajo = Digilasnya Saja
Dilipuiki = Diliputi
Dilua = Diluar
Dima = Dimana
Dimabuak = Dimabuk
Dimalah = Gimana, Manalah, Dimana, Dimanalah
Dimangarati = Dimengerti
Dimuko = Dimuka, Depan, Didepan
Dinampakkan = Ditampakkan
Di nan = Disaat
Dinan = Yang
Dindiang = Dinding
Dipabanyak = Diperbanyak
Dipabuek = Diperbuat
Dipalaminan = Dipelaminan
Dipamainkan = Dipermainkan
Dipanggak = Dibangga
Dipaso = Dipaksa
Dipaturuik , Dipaturuik'an = Dituruti, Diikuti, Dikejar
Dipicayo = Dipercaya
Dipikua = Dipikul
Dipiliah = Dipilih
Dirangguik = Direnggut, Direbut
Dirangguiknyo = Direnggutnya, Direbutnya
Dirantang = Direntang
Dirasokan = Dirasakan
Diri Denai = Diriku
Disalo = Disela, Dicelah, Disamping
Disangko = Disangka, Dipikir, Dikira
Di Sanjuang-sanjuang = Disanjung-sanjung, Dipuja-puja, Dibanggakan
Disapo = Disapa
Disaponyo = Disapanya
Disiangi = Dibersihkan
Di Siko , Disiko = Di Sini, Disini
Disinan = Disana
Disitu = Disitu
Disuliang = Disuling
Ditabangkan = Diterbangkan
Ditampuah = Ditempuh
Ditangah = Ditengah
Ditangan = Ditangan
Dituka = Ditukar
Diujuang = Diujung
Diulang = Diulang
Dongkak = Melompat
Doso = Dosa
Duduak = Duduk
Dulu = Dulu
Dulunyo = Dulunya
Dunsanak = Saudara
Duo = Dua
Duto = Bohong, Dusta
Dutoi = Dustai, Bohongi

[ E ]
Ekonomi = Ekonomi
Elok = Baik, Terbaik, Lebih Baik
Eloknyo = Baiknya, Sebaiknya

[ F ]
-

[ G ]
Gadang = Besar
Gadang = Gedung
Gadih = Gadis
Gaek = Tua
Galak = Tawa, Tertawa
Galak = Gelak
Galakkan = Mentertawakan
Galang = Gelang
Galanggang = Gelanggang
Galeh = Gelas
Gamang = Cemas, Gelisah, Terasa Takut, Merasa Takut, Ngeri serta khawatir
Ganggam = Genggam
Ganggaman = Genggaman
Ganiah =  Jernih
Ganting = Genting
Gantiang  = Ganti
Gantiang = Genting (hampir putus)
Gantuang = Gantung
Gantuangan = Gantungan
Gara = Gara
Garak = Gerak
Garakan = Gerakan
Garam = Garam
Garatak = Gertak, Ancam
Garundang = Anak Katak
Gigiah = Gigih
Gilo = Gila
Gubalo = Gembala
Gudami = Cermat
Gudang = Gudang
Gulo = Gula
Guno = Guna
Gunonyo = Gunanya
Gungguang = Bawa, Membawa
Gungguanglah = Bawalah
Gunjiang = Gunjing, Gunjingan, Gosip
Gurauan = Gurauan, Candaan, Kalimat
Guriah = Gores, Garis
Guyah = Goyah

[ H ]
Habih = Habis
Hadiah = Hadiah
Hadok = Hadap
Hancua = Hancur
Handak = Hendak
Hanguih = Hangus
Hanyo = Hanya
Hanyolah = Hanyalah
Hao = Hawa, Nafas
Hapuih = Hapus
Hapuihlah = Hapuslah
Harapan = Harapan
Harato = Harta, Kekayaan
Harok = Harap, Berharap, Harapan, Tertarik, Suka
Harokkan = Harapkan, Mengharapkan
Haroknyo = Harapnya, Inginnya, Maunya
Harum = Harum
Hati = Hati
Hatiko = Hatiku, Hati Ini
Hetongan = Hitungan
Hiduik = Hidup
Hilang = Hilang
Hinggo = Hingga, Sampai
Hinggonyo = Hingganya, Sehingga
Hinggok = Hinggap
Hino = Hina
Honjak = .?. Ajak
Honjaknyo = .?. Ajakannya
Hubuangan = Hubungan

[ I ]
Ibaraik = Ibarat
Ibo = Iba, Sedih, Kasihan, Pilu
Ibo Nyo , Ibonyo = Ibanya, Sedihnya
Ikek = Ikat
Iko = Ini
Iko Hutan Linduang Mah = Ini Hutan Lindung
Ikuik = Ikut
Ilang = Hilang
Imam = Imam
Inai = Sejenis bunga yang buahnya bisa dijadikan bahan untuk mengecat kuku
Inda = Hindar
Indak = Tak, Tidak
Indak Acuah = Abai, Tidak Acuh
Indak Ado = Tiada, Tidak Ada, Tak Ada
Indak-indak = Bukan-bukan
Indakjo = Tanpa
Indak Karajo = Menganggur, Tidak Kerja
Indaklah = Tidaklah
Ingek = Ingat
Ingek-ingek = Ingat-ingat
Ingeklah = Ingatlah
Inggo = Hingga
Insuik = Geser
Inyo = Dia
Iriang = Iring
Iriangkan = Iringkan
Isuak = Kelak, Esok
Iyo = Iya

[ J ]
Jadi = Jadi
Jadinyo = Jadinya
Jago = Jaga
Jajak = Jejak
Jalan = Jalan
Jalang = Jelang
Jalang = Datang
Jaleh = Jelas
Jalehkan = Jelaskan
Jamin = Jamin
Jamua = Jemur
Jan = Jangan, Tak Usah
Janiah = Jernih
Janjang = Jenjang
Janjang = Tangga
Janji = Janji
Jantuang = Jantung
Japuik = Ambil, Jemput
Japuiklah = Jemputlah
Jariah = Jerih
Jariang = Jaring
Jariau = Kayu bagian dari bangunan penyangga atap
Jarumuih = Jerumus
Jaso = Jasa
Jatuah = Jatuh
Jatuahnyo = Jatuhnya
Jauah = Jauh
Jawek = Jawab
Je Nye , Je Nyeh = Saja
Jinjiang = Jinjing
Jikok = Jika, Kalau
Jikoknyo = Kalau Saja
Jo = Dan
Jo = Dengan
Jodoa = Moril
Jombang = Cantik, Ganteng, Elok, Bagus
Jongkek = Jungkat
Juluak = Jolok, Julur
Juluak = Galah
Junjuangan = Junjungan, Panutan
Juo = Jua, Juga
Juo = Pun

[ K ]
Ka = Ke, Kan, Akan, Untuk, Pada, Bakal
Ka = Kepada (penggalan kabakeh)
Ka = Di
Kaabiahan = Kehabisan
Kaadaan = Keadaan, Kondisi
Kaba = Kabar
Ka Bakeh , Kabakeh = Kepada
Kabalakang = Kebelakang
Kabanarannyo = Kebenarannya
Kabasah = Basah, Kan Basah, Kebasahan
Kabau= Kerbau
Kaciak = Kecil
Kaco = Kaca
Kadalam = Kedalam
Kadatang = Kan Datang
Kadayo = Daya, Berdaya
Kadenai = Kepadaku
Kadiri = Ke Diri, Pada
Ka Duo , Kaduo = Kedua
Kahidupan = Kehidupan
Kahilangan = Kehilangan
Kain Suto = Kain Sutra
Ka Iyo = Seperti Mimpi
Kajuik = Kaget
Kakinyo = Kakinya
Kalam = Kelam
Kalapeh = Kan Lepas, Terlepas
Kalau = Cara
Kali = Kali
Kalo = Kalau
Kalua = Keluar
Kama = Kemana
Ka mai lah = Kemarilah
Kamano = Kemana
Kamambuek = Kan Membuat, Akan Membuat
Kamari = Kemari, Kesini
Kambang = Mekar, Berkembang
Kampuang = Kampung
Kan = (keterangan penjelas)
Kana = Ingat
Kanalah = Ingatlah
Kana Kana = Ingat Ingat
Kana Kanalah = Ingat Ingatlah
Kanang = Kenang
Kanang Kanang = Kenang Kenang
Kanang Kananglah = Kenang Kenanglah
Kanangan = Kenangan
Kanai = Terkena
Kanai = Ciprat, Mengenai
Kanamuah = Kan Mau
Kancang = Kencang
Kandak = Kehendak
Kandaknyo = Kehendaknya
Kanduang = Kandung
Kanduangan = Kandungan
Kanduangnyo = Kandungnya
Kanduangannyo = Kandungannya
Kaniang = Kening
Kapa = Kapal
Kapa = Bahtera
Kapadiahan = Kepedihan
Kapado = Kepada
Kapadusian = Feminim
Kapalo = Kepala
Kapalonyo = Kepalanya
Kapandaian = Kepandaian
Kapangguang = Ke Panggung
Kapeh = Kapas
Karajo = Kerja, Bekerja
Karajo = Kerjaan
Karambia = Kelapa
Karang = Karang
Karang , Di Karang = Gariskan,  Digariskan
Karang = Kerang
Karang =  Diri
Karangka , Karangko = Kerangka
Karanjang = Keranjang
Karano = Karena
Karantau = Ke Rantau
Kareh = Keras
Kariang = Kering
Karuah = Keruh
Karuang = Karung
Karumuik = Keriput
Karungkang-pungkang = Tunggang Langgang
Kasalamo-lamonyo = Selama-lamanya
Kasalamonyo = Untuk Selamanya
Kasam = Dendam
Kasampaian = Kesampaian, Terpenuhi, Terwujud
Kasarugo = Ke Surga
Kasiah = Kasih, Kekasih
Kasua = Kasur
Kasuanyo = Kasurnya
Kasudahannyo = Kesudahannya, Akhirnya
Kasulitan = Kesulitan
Kasumaik = Kesumat
Kasusahan = Kesusahan
Katajadi = Kan Terjadi
Katapel = Ketapel
Katidiang = Bakul / Wadah dari anyaman bambu
Katiko = Ketika
Katitiran = Ketitiran
Kato = Kata
Katokan = Katakan
Katuban = Ketuban
Katubannyo = Ketubannya
Katuju = Tertuju, Suka
Katuik = Katup, Tutup
Katuikan se sagetek = Tutup saja sedikit
Katupek = Ketupat
Kawan = Teman, Kawan, Sahabat
Kawannyo = Kawannya, Temannya, Sahabatnya
Kayo = Kaya
Kecek = Kata, Bincang, Omong, Ujar, Ucap
Keceknyo = Katanya
Ketek = Kecil
Kian = Kian, Makin, Semakin
Kicuah = Bohong
Kida = Kiri
Kida = Kidal
Kini = Kini, Sekarang, Saat Ini
Kiro = Kira
Kironyo = Kiranya, Ternyata, Rupanya
Kito = Kita
Ko = Nih, Ini
Kok = Jika, Kalau, Andai
Kok = Adapun
Kotaknyo = Kotaknya
Kuaso = Kuasa
Kubuakan = Kuburkan
Kucak = Kocak
Kuciang = Kucing
Kumbali = Kembali
Kumparan = Gulungan, Gumpalan
Kunjuang = Kunjung
Kurang = Kurang
Kusuik = Kusut, Runyam, Ruwet
Kutiko = Ketika
Kuyuik = Kuyup

[ L ]
Labiah = Lebih
Labo = Laba, Untung
Lacah = Becek
Lah = Sudah, Telah, Usai
Lah Lindok Lampunyo = Lampunya Sudah Redup
Lahaik = Lahad
Lahia = Lahir
Lahie = Lahir
Lai = Lagi, Pergi, Ada, Apa
Lai = Apakah
Lai Adoh ? = Apakah Ada ? 
Lai Talok ? = Apakah Bisa ?
Lai = Terasa
Laia = Layar
Laik = Abdi
Lain = Lain
Lakeh = Lekas, Cepat, Segera
Lakek = Lekat
Lakekkan = Lekatkan, Melakukan
Laku = Tingkah Laku, Perilaku, Perbuatan
Lalang = Ilalang
Lalok = Lelap, Tidur
Lalu = Lalu
Lalu = Lewat
Lamak = Enak
Lamaknyo = Enaknya, Manisnya
Laman = Halaman Rumah
Lambek = Lambat
Lamo = Lama
Langang = Lengang, Senyap, Sepi
Lanyah = Becek, Berlumpur
Lanyok = Lenyap
Lapa = Lapar
Lapau = Lapak, Kedai
Lapeh = Lepas
Lapehkan = Lepaskan
Lapiah = Jalin
Lapiak = Tikar
Lapuak = Lapuk, Usang
Larak = Rusak, Tercerai Berai
Lareh = Gugur 
Larek = .?. Larut
Laruik = Larut, Bertambah Lama
Lasa = Sohun, Mie yang ukurannya halus
Lasak = Tidak bisa diam, Selalu ingin bergerak
Latak = Letak
Latiah = Letih
Latuih = Letus
Lauik = Laut
Lawah = Laba-laba
Laweh = Luas
Layah = Ceper
Limpok = Timbun, Onggok
Limpok Se Jo Kain Tu = Timbun Saja Dengan Kain Itu
Lincia = Licin
Lincia Bana Lantainyo = Licin Sekali Lantainya
Lindih = Gilas
Lindok = Redup
Linduang = Lindung
Lingka = Lingkar
Lingkaran Nyo Ketek Bana = Lingkarannya Terlalu Kecil
Lingkuang = Lingkungan
Lingkuangan Urang Kayo = Lingkungan Orang Kaya
Linteh = Lintas
Linteh Sumatra = Lintas Sumatra
Lintuah = Terharu
Lintuah Hati Den = Saya Terharu
Lipek = Lipat
Lipek Ancak Ancak = Lipat Dengan Bagus
Lipuik = Liput
Loyang = Loyang
Lubuak = Lubuk
Lubuak Hati = Lubuk Hati
Luko = Luka
Luko Tu Mangasan Di Kakinyo = Luka Itu Membekas Di Kakinya
Lukoi = Lukai
Lungga = Longgar, Lapang, Kendor
Lunggaan = Longgarkan
Lungguak = Tumpuk
Lupo = Lupa
Lupokan = Lupakan
Lupuik = Luput

[ M ]
Maaf = Maaf
Maafkan = Maafkan
Maagak = Mengatur
Maagiah = Memberi
Maaliahkan = Mengalihkan
Maalum = Maklum, Paham
Maambiak = Mengambil
Maambuih = Meniup
Maaripaik = Makrifat, Pengetahuan
Mabuak = Mabuk
Maco = Ikan Asin
Magarik = Magrib
Mah = Nih
Maha = Mahal
Mahadok = Menghadap
Mahadoki = Menghadapi
Mahadokinyo = Menghadapinya
Manduo = Mendua
Manduokan = Menduakan
Mahadang = Menghadang
Mahia = Mahir
Mahilang = Menghilang
Mahino = Menghina
Mai = Mari
Maiang = Busuk
Main = Main, Bermain
Mainannyo = Mainanannya
Maingkari = Mengingkari
Maintak = Minta
Makonyo = Makanya
Malagu = Menyanyi, Bernyanyi
Malah = Bahkan
Malam = Malam
Malando = Melanda
Malang = Malang
Malangkah = Melangkah
Malangkiang = Melengking
Malapeh = Melepas
Malapehkan = Melepaskan
Malapiah = Menjalin
Malawan = Melawan
Malawannyo = Melawannya
Malayang = Melayang
Malengah = Menoleh, Berpaling
Malukoi = Melukai
Malupokan = Melupakan
Mamabalanggu = Membelenggu
Mamabali = Membeli
Mamakai = Memakai
Mamanciang = Memancing
Mamandang = Memandang
Mambaco = Membaca
Mambaleh = Membalas
Mambali = Membeli
Mambana = Memohon
Mambanci = Membenci
Mambantang = Membentang
Mambao , Mambaok = Membawa
Mambari = Memberi
Mambaro = Membara
Mambelo = Membela
Mambelokan = Membelokkan
Mambidangi = Membidangi
Mambilai = Membelai
Mambimbiang = Membimbing
Mambina = Membina
Mambintangi = Membintangi
Mambuai = Membuai
Mambuai = Mengayun
Mambuang = Membuang
Mambuang = Melontarkan
Mambuang Kato = Melontarkan Kata
Mambuek = Membuat
Mambuekkan = Membuatkan
Mambunuah = Membunuh
Mamikia = Memikir, Mikir, Berpikir
Mamikiakan = Memikirkan
Mamikua = Memikul
Mamiliah = Memilih
Maminang = Meminang, Melamar
Mamintak = Meminta
Mamisahkan = Memisahkan
Mamulai = Memulai
Mamungkia = Memungkiri, Mengingkari, Mengkhianati
Mamupuak = Memupuk
Mamutuih = Memutus
Mamutuihkan = Memutuskan
Manabang = Menebang
Managah = Melarang, Menghentikan
Managak an , Managakan = Menegakkan
Manahan = Menahan
Manakok = Menebak
Manampuah = Menempuh
Manang = Menang
Manangnyo = Menangnya
Mandagang = Mendagang, Berdagang
Manggaduah = Menggaduh, Mengganggu, Mengusik, Menggoda
Manangguang = Menanggung
Manangguangkan = Menanggungkan
Manangguangnyo = Menanggungnya
Manangguangkannyo = Menanggungkannya, Merasakannya
Manangih = Menangis
Mananti = Menanti, Menunggu
Manantikan = Menantikan
Manapuak = Menepuk
Manarimo = Menerima
Manaruah = Menaruh
Manaya = Menggaya, Melagak, Bergaya
Mancaliak = Melihat
Mancari = Mencari
Manciang = Mancing
Mancubo = Mencoba
Mandalam = Mendalam
Mandanga = Mendengar
Mandanyuik = Mendenyut
Mandapek = Mendapat
Mandapek'an , Mandapekkan = Mendapatkan
Mandareh = Menderas, Kasar
Mandayo = Mendaya, Memikat, Menarik, Menggiurkan
Mande = Mama, Ibu
Mandeh = Ibu, Mama
Mandugo = Menduga
Mandutoi = Mendustai
Manga = Mengapa
Mangaku = Mengaku
Mangalah = Mengalah
Mangalahan , Mangalahkan = Mengalahkan
Mangalami = Mengalami
Mangana = Mengingat
Manganai = Mengenai
Manganakan = Mengingatkan
Manganakan = Mengenalkan
Mangapo = Mengapa
Mangarati = Mengerti
Mangariangkan = Mengeringkan
Mangasan = Membekas, Terlihat
Manggaga = Menggegar
Manggaga = Menggelegar
Manggali = Menggali
Manggamang = Membuat Gelisah
Mangganggam = Menggenggam
Manggapai = Menggapai
Manggatok = Mengupas Kulit
Mangko = Maka, Sebab Itu
Mangkonyo = Makanya, Itu Sebabnya
Mangko , Mangkok = Mangkuk
Manih = Manis
Manihnyo = Manisnya
Manikam = Menikam
Manimbang = Menimbang
Manimpo = Menimpa
Maninggakan = Meninggalkan
Maniup = Meniup
Manjadi = Menjadi
Manjago = Menjaga
Manjalang = Menjelang
Manjalang = Mendatangi
Manjalehkan = Menjelaskan
Manjamin = Menjamin
Manjangkau = Menjangkau
Manjapuik = Menjemput
Manjarumuihkan = Menjerumuskan
Manjatuahkan = Menjatuhkan
Manjauah = Menjauh
Manjawek = Menjawab
Manjo = Manja
Manjoan = Manja-an
Manjua = Menjual
Manjulang = Menjulang
Manjuluak = Menjolok, Menjulur
Manjuluak = Menggalah
Mano = Mana
Manolong = Menolong
Manuang = Menung, Renung
Manuang kan lah = Renungkanlah, Merenunglah
Manulak = Menolak
Manulaknyo = Menolaknya
Manulak = Mendorong
Manunduak = Menunduk
Manunggu = Menunggu
Manunjuak = Menunjuk
Manyakiti = Menyakiti
Manyampaikan = Menyampaikan, Mengatakan
Manyapo = Menyapa
Manyasa = Menyesal
Manyatukan = Menyatukan, Mempersatukan
Manyeso = Menyiksa
Manyimpan = Menyimpan
Manyiram = Menyiram
Manyisiah = Menyisih, Menyisakan
Manyisiahkan = Menyisihkan
Manyudahi = Menyudahi, Mengakhiri
Manyuruak = Menyelip, Tersembunyi, Menyembunyikan
Maracun = Meracun
Maracuni = Meracuni
Maraguak = Merasakan
Marajuik = Merajut
Marandang = Merendang
Maranggang = Merenggang
Marano = Merana
Marapek = Merapat
Marapulai = Mempelai Laki Laki
Marapulainyo = Mempelai Laki Lakinya
Marasai = Menderita
Maraso = Merasa
Marasokan = Merasakan
Maratok = Meratap
Maratok i , Maratoki = Meratapi
Maraung = Mengeluh
Marauang = Meraung
Marawa = Hiasan Daun Kelapa
Marawik = Menajamkan
Marayok = Merayap
Mariah = Meriah
Mariam = Meriam, Bunyi Meriam
Marilakan = Merelakan
Marilakannyo = Merelakannya
Marindu = Merindu, Merasa Rindu
Marindukan = Merindukan
Marintang = Merintang
Marintangi = Merintangi
Marisau = Membuat Perasaan Risau, Cemas Hati, Gaduh, Gelisah, Gugup, Kacau, Resah, Gundah
Maro = Mara
Marugi = Rugi, Merugi
Marumik = Memperumit
Marumuihkan = Merumuskan
Marunduak = Merunduk
Marupo = Merupa
Marusuah = Meresahkkan Hati, Merasa Khawatir, Merusuh
Masak = Memasak
Masak = Matang (buah)
Masiak = Kering, Mersik
Masin = Mesin
Maso = Masa
Masuak = Masuk
Mati = Mati
Mato = Mata
Ma Ukia , Maukia = Mengukir
Ma Ulua , Maulua = Mengulur, Mengulurkan
Ma Ulua Tangan = Mengulurkan Tangan
Mauruik = Mengurut, Mengusap, Mengelus
Mayiangi , Manyiangi = Membersihkan
Merawa = Hiasan Daun Kelapa
Miang = Bulu halus pada tumbuhan seperti pada rebung, bambu, dan sebagainya
Minaik = Minat
Minantu = Mantu, Menantu
Mintak = Minta
Misa = Misal
Misanyo = Misalnya
Model Tu = Seperti Itu
Mufakaik = Mufakat, Sepakat
Mujua = Mujur, Baik
Mukasuik = Maksud
Muko = Muka, Depan, Paras, Wajah
Mulo = Mula, Awal, Sejak, Dari, Semula
Muluik = Mulut
Mungkia = Mungkir
Mungkin = Mungkin
Mungko = Muka, Depan, Paras, Wajah
Murah = Murah, Mudah
Musti = Mesti
Mustikah = Mestikah
Mustiko = Mestikah
Musuah = Musuh

[ N ]
Nak = Untuk, Yang, Ingin
Namo = Nama
Namonyo , Namo Nyo = Namanya
Nampak = Tampak
Nampang = Melihat
Namuah = Mau, Terima
Nan = Yang
Nan Bak = Yang Seperti, Bagaikan
Nan Ditinggian Sarantiang = Yang Diduluan Selangkah
Naneh = Nanas
Nangkodoh = Nahkoda
Nanti = Tunggu
Nanti = Nanti
Nantinyo = Nantinya
Nasiaik = Nasihat, Nasehat, Anjuran
Ndak = Tidak
Ndeh = Duh
Ndehh = Ooh
Ngangak = Sembrono, Sembarangan
Ngangek = Ngengat
Nasib = Nasib
Niaik = Niat
Nikmaik = Syukur, Syukuri
Nikmaik = Nikmat, Nikmati
Nio = Mau
Nyalo = Nyala, Menyala
Nyampang = Andai, Andaikan, Andainya, Seandainya
Nyangek = Serangga (Laron)
Nyanyai = Hancur
Nyato = Nyata, Kenyataan
Nyatokan = Nyatakan
Nyatonyo = Nyatanya, Kenyataanya
Nyo = Nya (di akhir suku kata)
Nyo = Dia (penggalan inyo)

[ O ]
Obeang = Obeng
Odi = Naas
Oi = Oh
Ondeh = Aduh
Ondeh Ondeh = Duh-aduh, Aduh Aduh
Ondoh = Desak
Oto = Mobil

[ P ]
Pacah = Pecah
Pabanyak = Perbanyak
Pabilo = Pabila, Apabila
Pabuek = Perbuat
Padan = Imbang, Banding
Padati = Pedati
Padeh = Pedas
Padek = Padat
Padendang = Pendendang, Penyanyi
Padi = Padi
Padiah = Pedih, Perih
Padiahnyo = Pedihnya, Perihnya
Pado = Pada, Daripada
Pado = Dan Juga
Padoman = Pedoman
Pahek = Pahat
Pahek = Pahit
Pai = Pergi
Paik = Pahit
Pailah = Pergilah
Paja Tu = Dia
Palaminan = Pelaminan
Paluah = Keringat, Peluh
Palupuak = Pelupuk
Pamainkan = Permainkan
Pamanih = Pemanis
Pambujuak = Pembujuk
Pamenan = Permainan
Pamutuih = Putus, Pemutus
Panangguangan = Penanggungan, Penderitaan
Panantian = Penantian
Panawa = Penawar
Panawaran = Penawaran
Panciang = Pancing
Pancua = Pancur
Pancuang = Pancung, Tebas
Pandampiang = Pendamping
Pandang = Pandang, Pandangan
Pandapek = Pendapat
Pandaritoan = Penderitaan
Paneh = Panas
Panek = Penat, Letih, Lelah, Capek, Pegal
Pangakan = Apakan
Pangalaman = Pengalaman
Pangana = Pikiran, Ingatan
Panggakan = Banggakan
Panggalan = Penggalan
Pangganti = Pengganti
Panggantinyo = Penggantinya
Panggia = Panggil
Paragiah = Hadiah, Anugerah, Pemberian
Pangguang = Panggung
Pangka = Pangkal
Pangkanyo = Pangkalnya
Panjek = Panjat
Panyasalan = Penyesalan
Papatah = Pepatah
Parabo = Pemarah
Parabot = Perabot
Paradaban = Peradaban
Paradangan = Peradangan
Paradilan = Peradilan
Paragaik = Perlengkapan
Parak = Kebun, Ladang
Paralu = Butuh, Perlu
Parang = Perang, Berperang
Parangai = Perangai
Parangai = Sifat, Tingkah Laku, Sikap, Kelakuan
Parasaan = Perasaan
Parasaian = Penderitaan
Parasian = Penderitaan
Pareso = Perasaan
Parmato = Permata
Parubahan = Perubahan
Paruik = Parut
Paruik = Perut
Paruntuangan = Keberuntungan, Nasib Baik
Partamo = Pertama
Pasa = Pasar
Pasan = Pesan
Pasandiangan = Persandingan
Pasinggahan = Persinggahan
Paso = Paksa
Patamuan = Pertemuan
Patang = Petang
Patang = Kemarin
Patangahan = Pertengahan
Patiak = Petik
Patuih = Petir
Paturuik = Turuti
Paturuikan = Turuti, Dipaksakan
Payah = Sulit, Susah, Payah
Payuang = Payung
Peci = Topi, Peci, Kopyah
Perai = Libur
Picayo = Percaya
Picayolah = Percayalah
Piciak = Cubit
Pikia = Pikir
Pikua = Pikul
Piliah = Pilih
Pilihan = Pilihan
Pinang = Meminang, Melamar
Pinangan = Permintaan Hendak Memperistri
Pinangan = Lamaran
Pintak = Pinta
Pinto = Pinta, Permintaan, Harapan
Pitaruah = Pepatah
Pitaruahkan = Pertaruhkan
Pitih = Uang, Duit
Pondok = Pondok, Gubuk
Potongannyo = Potongannya
Pueh = Puas
Puiang = Puing
Pulang = Pulang
Pulo = Pula, Juga
Pungguak = Pungguk
Pungguang = Punggung
Punyo = Punya, Milik
Pupuak = Pupuk
Pusako = Pusaka
Putiah = Putih
Putuih = Putus
Putuihkan = Putuskan

[ Q ]
-

[ R ]
Rabah = Tumbang, Roboh
Rabah = Rebah (tiduran)
Rabahkan = Rebahkan
Rago = Raga
Raik = Raib
Raik = Gaib
Rajo = Raja
Rambang = Rembang
Rambang Mato = Mata keranjang, Suka bermain perempuan, Suka kawin
Rambuik = Rambut
Rambuik Karibo = Rambut Kribo
Rami = Ramai, Keruh, Banyak
Raminyo = Ramainya
Ramuak = Remuk, Hancur
Rancak = Bagus, Baik, Cantik, Indah
Rancano = Rencana
Rang = Orang
Rang Tuo = Orang Tua
Ranggang = Renggang
Rangguik = Renggut
Rangik = Nyamuk
Rangkuangan = Kerongkongan, Tenggorokan
Rantang = Rentang
Ranuang = Renung
Ranuangkan = Renungkan
Rapek = Rapat
Rasaki = Rejeki, Rezeki
Rasian = Mimpi
Rasio = Rahasia
Raso = Rasa, Terasa
Rasokan = Rasakan
Rasonyo = Rasanya
Raso Jo Pareso. = Perasaan malu dan mempunyai kesopanan yang baik
Rasuah = Rusuh
Rasuak = Rasuk, Merasuk
Rasuak = Dudukan kuda-kuda, Kayu bagian dari rumah
Rato = Rata
Ratak = Retak
Ratok = Ratap, Menangis Tersedu
Ratuih = Ratus
Rauah = Raih, Menjangkau
Rauang = Raung
Rauik = Raut
Raun-raun = Pesiar
Rawang = Rawa
Rawik = Raut, Tajam
Rawuik Raut = Menajamkan
Rayo = Raya
Rea = Reha, Meja Alquran
Regek = Tidak bias besar
Reket = Raket
Rendong = Tersangkut, Terlibat, Terbawa
Rila = Rela
Rilakanlah = Relakanlah
Rono = Corak, Rona
Rumahnyo = Rumahnya
Rumah Tanggo = Rumah Tangga
Rumbai = Jumbai
Rumbio = Rumbia
Rumik = Rumit, Pelik
Rumpuik = Rumput
Rumuak = Remuk
Rundiang = Runding, Bincang
Rundingan = Berbicara, Berunding, Rundingan, Perundingan, Rundingkan
Rundiangan Lah Dulu = Rundingkanlah Dahulu
Rupo = Rupa
Ruponyo = Rupanya
Rupo = Wajah
Rusuah = Khawatir
Rusuah = Rusuh
Rusuak = Rusuk

[ S ]
Saba = Sabar
Sabab = Sebab
Sababnyo = Sebabnya
Sabak = Muram, Suram
Sabalah = Sebelah
Sabaleh = Sebelas
Sabalun = Sebelum
Sabana = Sebenar, Benar Benar, Beneran, Sangatlah, Sungguh
Sabananyo = Sebenarnya
Sabandiang = Sebanding, Sepadan
Sabanta = Sebentar
Sabapak = Seayah
Sabatang = Sebatang
Sabateh = Sebatas
Sabijo = Sebiji, Sebutir, Sebuah
Sabik = Sabit
Sabimbiang = Bersama
Sadang = Sedang
Sadangkan = Sedangkan
Sadari = Sedari, Dari, Sejak, Semenjak
Sadiah = Sedih
Sado = Semua
Sadonyo = Semuanya
Saeto = Sungguh
Sagalo = Segala, Semua
Sagalonyo = Segalanya, Semuanya
Sagolo = Segala, Semua
Sagolonyo = Segalanya, Semuanya
Sagetek = Sedikit
Sahajo = Sahaja
Sahalai = Sehelai
Sahiduik = Sehidup
Sahinggo = Sehingga
Saingek = Seingat
Sairiang = Seiring, Beriringan
Saiyo = Seiya Sekata
Sajak = Sejak, Semenjak
Sajalan = Sejalan
Sajangka = Sejengkal
Sajo = Saja
Sajuk = Sejuk
Sajukkan = Sejukkan
Sakali = Sekali
Sakatiduran = Setiduran, Tidur Bersama
Saketek = Sedikit, Sekecil
Sakijok = Sekejap, Tiba-tiba
Sakik = Sakit
Sakironyo = Sekiranya
Saksinyo = Saksinya
Salagi = Selagi, Mumpung
Salah = Salah
Salahnyo = Salahnya
Salamaik = Selamat
Salamo = Selama
Salamonyo , Salamo Nyo = Selamanya
Salamo-lamonyo = Selama-lamanya
Salamoko = Selama Ini
Salapan = Delapan
Salapiak = Setikar
Salasai = Selesai
Salek = Selip
Salero = Selera
Saliang = Saling
Salimuik = Selimut
Salisiah = Selisih, Perbedaan
Salo = Sela, Celah
Salubuak = Selubuk
Samak = Semak, Buntu
Samakin = Semakin
Samandeh = Seibu
Samanih = Semanis
Samanjak = Sejak, Semenjak, Sewaktu
Samaso = Saat, Semasa
Samati = Semati
Samba : Lauk Pauk
Sambah : Sembah
Sambilan : Sembilan
Sambilu = Sembilu
Samulo = Semula, Awal
Samo = Sama
Sampai = Sampai, Kesampaian
Sampaikan = Sampaikan
Sampan = Perahu Kecil
Sampik = Sempit
Samuik = Semut
Samurah = Semurah, Semudah
Sanak = Sanak Saudara
Sanang = Senang
Sanangnyo = Senangnya
Sangek = Sengat
Sangkek = Sejak, Waktu
Sanjo = Senja, Sore
Sanjuang = Sanjung, Puja
Sanjuang-sanjuang = Sanjung-sanjung, Puja-puja, Banggakan
Sangajo = Sengaja
Sangko = Sangka, Pikir
Sangkuik = Sangkut
Sansai = Derita, Sengsara, Sedih Sekali
Sansaro = Sengsara, Derita
Sansaronyo = Sengsaranya, Deritanya
Santano = Andai, Andaikan, Andainya, Seandainya
Santiang = Pintar
Sapadan = Sepadan, Sebanding
Sapah = Sepah, Ampas
Sapakaik = Sepakat
Sapanjang = Sepanjang
Saparo = Separuh, Setengah
Sapik = Jepit
Sapo = Sapa
Sapotong = Sepotong
Sapuluah = Sepuluh
Sarabuik = Serabut
Sarai = Serai
Saraik = Syarat
Saraiknyo = Syaratnya
Sarakah = Serakah
Sarantiang = Selangkah
Sarato = Serta, Dan
Saratuih = Seratus
Sarawak = Celana
Sariang = Saring
Saro = Derita
Sarok = Sampah
Saroman = Seperti
Saru = Seru
Saruang = Sarung
Sarueh = Seruas
Sarugo = Surga
Sarumah = Serumah
Sarumpun = Serumpun
Sarupo , Sarupojo = Serupa, Seperti, Seperti Dengan
Sasa = Sesal
Sasalan = Sesalan, Rasa Sesal
Sasalah = Salah, Kesalahan
Sasalah = Sesalah-salahnya
Sasali = Sesali
Sasak = Sesak, Sempit
Sasampai = Setiba
Sasek = Salah Jalan, Keliru
Sasek = Sasi
Sasuai = Sesuai, Cocok
Satangah = Setengah
Satiok = Setiap
Satitiak = Setitik
Sato = Ikut, Serta
Sauleh = Seulas
Saumpamo = Seumpama, Seandainya
Sayua = Sayur
Sayuik = Sayup
Se = Saja
Sebatang Karang = Seorang Diri
Sebatang Ki Sebatang Kacang = Sebatang Kara
Seso = Siksa, Derita, Sedih
Sia = Siapa
Siangi = Bersihkan
Sifaik = Sifat
Sigai = Tangga dari batang bambu atau buluh
Silau = Silau (melihat)
Simpuah = Simpuh (duduk bersimpuh)
Sinan = Sana
Singkek = Singkat, Pendek
Siko = Sini
Simpai = Sejenis Beruk / Monyet
Sinan = Sana
Sio = Sia
Sio Sio , Sio-sio = Sia Sia, Sia-sia
Sio Siokan = Sia Siakan
Sipak = Sepak, Tendang
Sipasan = Kelabang, Lipan
Sipuluik = Ketan
Sipuik = Siput
Sirah = Merah
Siriah = Daun Sirih
Sirok = Kaget, Terkejut, Jantung Berdesir
Siso = Sisa
Sisokan = Sisakan
Situ = Situ
Suaro = Suara
Subanta = Sebentar
Subarang = Seberang
Suci = Suci
Sudah = Sudah, Usai
Sudahi = Sudahi, Akhiri
Sujuik = Sujud
Suko = Suka, Sering
Sulap = Sulap
Suliang = Suling
Sulik = Sulit
Suluah = Obor, Sinar, Cahaya
Suluah = Suluh
Sumbayang = Sembahyang, Shalat, Sholat
Sungguah = Sungguh
Sunguik = Kumis
Suo = Temu
Suok = Suap
Suok = Kanan
Surang = Sendiri, Sendirian, Seorang Diri, Saja
Surek = Surat
Suruak = Simpang
Suruak = Selinap, Sembuyi
Suruakan = Selinapkan, Sembuyikan
Suruik = Surut
Suruik = Mundur
Suruik = Susah, Nestapa
Susuik = Susut
Suto = Sutra

[ T ]
Taaik = Taat
Taajuik = Tahajud
Taalia = Tahlil
Taba = Tebal
Tabaco = Terbaca
Tabado = Terkatakan, Terkira
Tabak = Cangkul
Tabaka = Terbakar
Tabali = Membeli
Tabali kuciang dalam karuang = Membeli kucing dalam karung
Tabaliak = Terbalik
Taban = Jatuh, Terban, Longsor
Tabang = Terbang
Tabangkan = Terbangkan
Tabao , Tabaok = Terbawa
Tabatiak = Tersiar Kabar Berita
Tabayang = Terbayang
Tabayang Bayang = Terbayang Bayang
Tabeh = Potong
Tabek = Kolam
Tabik = Terbit
Tabilang = Terbilang
Tabu = Tebu
Tabuah = Beduk
Tabuai = Terbuai
Tabuang = Terbuang
Tabuek = Terbuat
Tacilak = Tercela, Tercoreng
Tacurah = Tercurah
Tadaki = Terdaki
Tadayo = Terpedaya, Terpikat, Tergiur
Tadiam = Terdiam
Tadorong = Terlanjur, Terdorong
Taduah = Teduh
Tagadai = Terbagi, Tergadai
Tagah = Cegah, Larang, Henti, Halang
Tagak = Tegak
Tagak = Berdiri
Tagamang = Terasa Takut, Cemas
Tagang = Tegang
Taganti = Terganti
Tagantikan = Tergantikan
Tagarubuih = Terperosok
Tagerai = Terurai
Taguah = Teguh
Tahino = Terhina
Taibo = Hati Merasa Sedih, Merasa Iba
Taikek = Terikat
Taingek = Teringat
Tajadi = Terjadi
Tajago = Terjaga
Tajalin = Terjalin
Tajamua = Dijemur, Terjemur
Tajawek = Terjawab
Tajua = Terjual
Tak = Tak
Taka = Takar
Takabek = Terikat
Takabia = Takbir
Takadang = Terkadang
Takajuik = Terkejut
Takalok = Tertidur, Terlelap
Takameh = Terkemas
Takana , Takanai = Terkenang, Teringat, Terbayang, Di Ingat
Takao = Sanggup, Kuat
Takato = Terkata, Terbilang, Terhitung
Takatokan = Terkatakan, Tersampaikan
Takicuah = Tertipu, Terkecoh
Takok = Tebak, Terka
Takucak = Menjadi Kurus
Takuik = Takut
Takuiknyo = Takutnya
Talalok = Tertidur, Terlelap
Talalokkan = Terlelapkan, Terpejamkan, Tertidurkan
Talalu = Terlalu
Talam = Nampan, Baki
Talambek = Terlambat
Talampau = Terlampau, Terlalu
Talan = Telan
Talanjua = Terlanjur
Talapak = Telapak
Talapeh = Terlepas
Talapehkan = Terlepaskan
Talarai = Terlerai
Tali = Tali
Tali = Ikatan, Jalinan
Talingo = Telinga
Talitak = .?. Terletak
Talok = Bisa, Sanggup
Talonsong = Terlanjur
Talongsoang = Terlanjur
Talua = Telur
Taluko = Terluka
Talungkuang = Telungkup
Talupo = Terlupakan
Tambilang = Tembilang
Taminum = Terminum
Tampa = Tampar
Tampek = Tempat
Tampuah = Tempuh
Tampuo = Burung
Tampuo = Tempua
Tande , Tandeh = Amblas, Tandas
Tando = Tanda
Tandonyo = Tandanya
Tanduak = Tanduk
Tangah = Tengah
Tangannyo = Tangannya
Tangiang = Terngiang
Tangiang Ngiang = Terngiang Ngiang
Tangih = Tangis
Tanggo = Tangga
Tangguang = Tanggung
Tangguangan = Tanggungan
Taniayo = Teraniaya, Tersiksa
Taniayolah = Teraniayalah, Tersiksalah
Tantu = Tentu, Tahu
Tantukan = Tentukan
Tanyo = Tanya
Tapadayo = Terpedaya
Tapadiah = Begitu Pedih, Teraniaya, Tersiksa
Tapaik = Terpahit, Terasa Pahit
Tapaikan = Terpahitkan
Tapandang = Terpandang, Terlihat
Tapaneh = Kepanasan, Terkena Panas
Tapantun = Terpantun
Tapasan = Terpesan, Di Pesan
Tapasang = Terpasang
Tapaso = Terpaksa
Tapi = Tepi, Pinggir
Tapian = Tepian, Pinggir, Di Tepi, Pinggiran
Tapuak = Tepuk
Tapurangah = Terbengong
Tapuruak = Terpuruk
Taragak = Rindu
Taraiah = Teraih
Tarang = Terang
Taraok = Jatuh Tengkurap, Terjatuh
Taraso = Terasa
Tarayu = Terayu, Terkena Rayuan, Termakan Rayuan
Tarimo = Terima
Tarimo Kasiah = Terima Kasih
Tarimolah = Terimalah
Taruih = Terus
Tarukuakan = Terukukkan, Terurungkan
Tarumik = Merasa Sulit, Rumit
Tarumuak = Remuk, Hancur
Tasabuik = Tersebut
Tasabuik = Populer
Tasakik = Tersakiti, Terasa Sakit
Tasakiti = Tersakiti
Tasangkuik = Tersangkut
Tasapo = Tersapu
Taseso = Tersiksa
Tasiar = Tersiar
Tasimpan = Tersimpan
Tasingguang = Tersinggung
Tasintak = Tersentak, Terbangun
Tasirok = Kaget, Terkejut, Jantung Berdesir
Tasirok = Tersirap
Tasuo = Tersisa
Tasuruik = Tersurut
Tasusun = Tersusun
Tatagah = Tercegah, Terlarang, Terhenti, Terhalang
Tatahankan = Tertahankan
Tatangih = Tertangis, Tangis, Menangis
Tatilungkuik = Telungkup, Tengkurap
Tatujua = Tertuju
Tatumbuak = Tertumbuk
Tatunduak = Tertunduk
Taturiah = Tertoreh, Tergores, Terluka
Tatutuik = Tertutup
Taubek = Terobat, Terobati
Tauik = Taut
Taukia = Terukir
Taweh = Tawas
Telapih = Terlapis, Dilapisi
Tengkak = Pincang
Terendong = Tersangkut, Terlibat, Terbawa
Terisak-isak = Tersedu-sedu (menangis)
Tiado = Tiada, Tak Ada, Tidak Ada
Tibo = Tiba, Datang
Tido = Susah, Sedih
Tido = Tidak
Tigo = Tiga
Timbang = Pertimbangkan
Timbo = Timba
Timur = Timur
Tingga = Tinggal
Tinggakan = Tinggalkan
Tiok = Tiap, Setiap
Tipudayo = Tipudaya, Muslihat
Tirih = Bocor, Tiris
Titiak = Titik
Tiuik = Tiup
Tolong = Tolong
Tompang = Tumpang
Tu = Tuh, Itu
Tuai = Tuai, Ambil
Tuak = Tuk, Untuk
Tuan = Tuan, Anda
Tubo = Tuba
Tubuah = Tubuh
Tuduah = Tuduh
Tujuah = Tujuh
Tuka = Tukar, Ganti
Tukak = Luka
Tulang = Tulang
Tulih = Tulis
Tulih = Tulih, Toleh
Tumbok = Tambal
Tumbuah = Tumbuh
Tumbuahlah = Tumbuhlah
Tunggak = Tiang, Tonggak
Tungkek = Tongkat
Tungku = Perapian Dapur
Tunjuak = Tunjuk, Jari Telunjuk
Tuo = Tua
Turiah = Toreh, Gores, Luka
Turiahkan = Torehkan, Goreskan
Turuik = Turut, Ikut
Turuik Andia = Turut Andil
Turuikan = Turuti
Turun = Turun
Tusuak = Tusuk
Tutuik = Tutup

[ U ]
Uban = Uban, Rambut Memutih
Ubek = Obat
Ubeknyo = Obatnya
Ubua-ubua = Ubur-ubur
Uda = Abang, Kakak, Kanda, Kakanda
Uda = Panggilan untuk kakak laki-laki
Udaro = Udara, Hawa
Uduak = Wudhu', Wudhlu
Ujan = Hujan
Ujuang = Ujung
Ujuik = Wujud
Ukia = Ukir
Ulah = Tingkah
Ulah = Ulah
Ulah = Karena
Ulang = Ulang, Lagi
Ulua = Ulur
Umbuak = Bujuk
Umbuak = Umbuk
Umua = Umur, Usia
Ungkai = Berakhir, Usai
Uni = Panggilan untuk kakak perempuan
Unto = Onta
Untuak = Untuk
Untuang = Mendingan, Untung
Upah = Upah, Imbalan, Balasan, Gaji, Hasil
Upek = Umpat
Urah = Gerayang
Urak = Orak
Urang = Orang
Urang Gaek = Orang Tua
Urang Gaeknyo = Orang Tuanya
Urang Bagak = Adikara
Urang Gubalo = Penggembala
Urang Tuo = Orang Tua
Urang Tuo Nyo = Orang Tuanya
Ureh = .?.
Usah = Usah, Tidak Usah, Jangan
Usahlah = Jangan, Janganlah
Usaho = Usaha
Usang = Usang
Utang = Hutang
Utuah = Utuh
Utuahnyo = Utuhnya, Keutuhan

[ V ]
-

[ W ]
Waang = Istilah untuk anak laki-laki sebaya atau lebih kecil
Wak = Saya, Aku
Wakatu = Waktu

[ X ]
-

[ Y ]
-

[ Z ]
-

Kamus Bahasa Indonesia = Minang

Cantik = Rancak
Jelek = Buruak
Malas = Maleh
Patuh = Patuah
Nakal = Karengkang
Bodoh = Andia
Pemalu = Pamalu
Gemuk = Gapuak
Kurus = Kuruih
Sabar = Saba
Pelupa = Palupo
Pelit = Pilik / Ceke
Murung = Muruang
Termenung = Tamanuang
Lapar = Lapa
Haus = Auih
Senang = Sanang
Sedih = Sadiah
Ramai = Rami
Marah = Berang / Bangih
Takut = Takuik
Cepat = Capek
Pelan = Palan
Kuat = Kuaik
Lemah = Lamah
Buta = Buto
Tuli = Pakak
Gelap = Galok
Terang = Tarang
Kering = Maria g
Kecil = Ketek / Kaciak
Besar = Gadang
Pucat = Pucek
Miskin = Bansaik
Kaya = Kayo
Manja = Manjo
Durhaka = Durhako
Gila = Gilo
Berbahaya = Babahayo
Tua = Tuo
Muda = Mudo
Berguna = Baguno
Terlambat = Talambek
Benar = Bana
Betul = Batua
Letih = Latiah
Penting = Pantiang
Puas = Pueh
Longgar = Lungga
Sempit = Sampik
Luas = Laweh
Enak = Lamak
Manis = Manih
Pahit = Paik
Berat = Barek
Gatal = Gata
Sakit = Sakik
Sehat = Sehaik
Kasar = Kasa
Lembut = Lambuik
Cukup = Cukuik
Khawatir = Rusuah
Apa = Apo
Mengapa = Mangapo, Manga, Dek a
Dimana = Dimano, Dima
Siapa = Siapo, Sia
Kemana = Kamano, Kama
Kapan = Bilo
Mana = Mano, Ma
Dari Mana = Dari Mano, Dari Ma
Bagaimana = Bagaimano, Ba a
Berapa = Barapo, Bara
Ini = Iko
Itu = Itu
Sini = Siko
Situ = Situ
Sana = Sinan
Disini = Disiko
Disitu = Disitu
Disana = Disinan
Nih = Ko
Tuh = Tu
Aku = Ambo, Awak, Aden, Denai, Den
Kamu = Sanak, Awak, Waang (Laki-laki), Kau (Perempuan)
Dia = Inyo
Mereka = Urang Tu
Kalian = Kalian
Atap = Atok
Tiang = Tunggak
Jendela = Tingkok
Dinding = Dindiang
Loteng = Pagu
Kasur = Kasua
Bantal = Banta
Tikar = Lapiak
Lemari = Lamari
Dapur = Dapua
Piring = Piriang
Periuk = Pariuak
Gelas = Galeh
Mangkok = Carano
Ember = Embe
Timba = Timbo
Gayung = Gayuang
Celana = Calano, Sarawa
Mukena = Talakuang
Sarung = Saruang
Cermin = Camin
Sisir = Sisia, Sikek
Cangkir = Cangkia
Tangga = Tanggo, Janjang
Kaca = Kaco
Kamar = Biliak
Pagar = Paga
Handuk = Anduak
Bunga = Bungo
Rumput = Rumpuik
Kipas = Kipeh
Selimut = Salimuik
Mesin Jahit = Masin Jaik
Penggaris = Panggarih
Penghapus = Pangapuih
Pensil = Pitiluik
Sepatu = Sipatu
Sekolah = Sikola
Ikat Pinggang = Ikek Pinggang
Papan Tulis = Papan Tulih
Kapur = Kapua
Rautan = Paunciang
Gunting = Guntiang
Kertas = Karateh
Parang = Ladiang
Sabit = Sabik
Cangkul = Cangkua, Pangkua
Angkong = Garobak
Uang = Pitih
Gelang = Galang
Kalung = Kaluang
Obat = Ubek
Motor = Motor / Honda
Mobil = Oto
Perahu = Biduak
Pesawat = Kapa Tabang
Gubuk = Gubuak
Air = Aia
Jaring = Jariang
Jala = Jalo
Warung = Lapau
Kedai = Kadai
Pasir = Pasia
Kerikil = Kasiak
Benang = Banang
Kacamata = Kacomato
Botol = Boto
Korek = Catuih
Besi = Basi
Angsa = Angso
Anjing = Anjiang
Belalang = Bilalang
Belut = Baluik
Buaya = Buaya
Burung = Buruang
Cacing = Caciang
Capung = Capuang
Elang = Alang
Harimau = Imau
Ikan = Lauak
Itik = Itiak
Kadal = Lingkaruang
Kaki Seribu = Ulek Intibang
Kelelawar = Kalilawa
Kambing = Kambiang
Kancil = Kancia
Kelabang = Lipan
Kepiting = Kapitiang
Kera = Baruak
Kerbau = Kabau
Kucing = Kuciang
Kura-kura = Kuro-kuro
Lalat = Langau
Lebah = Labah
Lutung = Lutuang
Monyet = Baruak
Nyamuk = Nyamuak
Rusa = Ruso
Sapi = Jawi
Semut = Samuik
Singa = Singo
Tikus = Mancik
Ular = Ula
Unta = Unto
Menerima = Manarimo
Menemani = Mangawanan
Menuduh = Manuduah
Setuju = Satuju
Percaya = Picayo
Bertaruh = Bataruah
Menggigit = Manggigik
Meniup = Maambuih
Meminjam = Manyalang
Membawa = Mambao
Menyikat = Manyikek
Membakar = Mambaka
Memanggil = Maimbau, Mamanggia
Menangkap = Manangkok
Memilih = Mamiliah
Membersihkan = Mambarasiahan
Mengandung = Manganduang
Menghitung = Maituang
Menangis = Manangih
Memotong = Manguduang
Mendorong = Manulak
Memperluas = Mampalaweh
Menjelaskan = Manjaleh’an
Merasa = Maraso
Mendapatkan = Mandapek’an
Pergi = Pai
Menebak = Manangko
Membimbing = Mambimbiang
Mengharapkan = Mangharok’an
Menghina = Mahino
Bergabung = Bagabuang
Menjaga = Manjago
Menendang = Manyipak
Tertawa = Tagalak
Berbohong = Baduto
Mendengarkan = Mandanga’an
Membuat = Mambuek
Bertemu = Batamu, Basobok
Menyebut = Manyabuik
Membayar = Mambayia
Membujuk = Mambujuak
Meletakkan = Malatak’an
Membaca = Mambaco
Mengingatkan = Mangingek’an
Memperbaiki = Mampaelok
Berlari = Balari
Mengatakan = Mangecek’an, Mangatokan
Melihat = Maliak
Menjual = Manjua
Bernyanyi = Malagu, Banyanyi
Duduk = Duduak
Berdiri = Tagak
Tidur = Lalok
Jongkok = Mancangkuang
Berbicara = Mangecek
Mengambil = Maambiak
Merobek = Mancabiak
Berpikir = Bapikia
Menyentuh = Mausiak
Mencoba = Mancubo
Berharap = Baharok
Bekerja = Bakarajo
Menulis = Manulih
Membaca = Mambaco
Mencangkul = Mancangkua
Membabat = Manabeh
Menggunting = Mangguntiang
Menghisap = Maisok
Melompat = Malumpek
Mengangkat = Mangangkek
Menghempaskan = Mangampeh’an
Menepis = Manapiak
Menghindar = Mainda
Menyembelih = Manyambaliah
Memancing = Mamanciang
Mengobrol = Maota
Berbisik = Babisiak
Berteriak = Manukiak

Dikutip dari berbagai nara sumber : brows google, youtube, social media, dll.

Lorok™Saya hoby mengisi waktu luang dengan ngeblog. Situs saya diantaranya : loroktm.com situs dengan konten electronic dan seputaran Pacitan. bestliriklagu.com situs dengan konten kumpulan lirik lagu terbaru dan terbaik.